Triedy

Tigríčatá 2 - 3 roky

V tejto triede pomáhame deťom zvládnuť odlúčenie od rodiča a adaptáciu na novú, prvú skúsenosť s kolektívom. Detičky si postupne zvykajú na pravidelné ranné vstávanie, pravidelné raňajkovanie a obedovanie, osvojujú si zručnosti stolovania, harmonogram škôlky. Sme tu pre nich, ak zažívajú separačnú úzkosť a strach z odlúčenia. Vnímame ich základnú potrebu bezpečia a vieme, že je to pre nich veľmi náročné obdobie, preto ich do ničoho netlačíme. Ukazujeme im ako sa vedia obslúžiť sami, ako sa obliecť, zvládnuť hygienu. Našou úlohou je, aby nadobudli sociálne zručnosti a mali zdravý psycho-motorický vývoj, trénujeme jemnú a hrubú motoriku. Deti skúmajú svet a zaujímajú sa o množstvo javov. Naši učitelia ich láskyplne sprevádzajú, aby v bezpečí a rodinnej atmosfére mali radosť zo spoznávania. Denný/týždenný a ročný program je robený tak, aby deti pripravil a naučil zákonitostiam fungovania sveta, následne v triede Tigríčat a Dráčikov sa tieto poznatky prehlbujú.

Pandičky 3 - 4 roky

V tomto období sú už deti zvyknuté na program a režim škôlky (nie je to však nevyhnutné). Smerujeme ich k prehlbovaniu zručností a vedomostí prostredníctvom rozšírených aktivít. Neustále nasledujeme naše učebné plány a rodičia sa dozvedajú viac o tom, čo sa deti naučili. Deti sú obratnejšie v sociálnych zručnostiach a sú schopné vnímať širšie súvislosti. Rozvíjame nielen ich vedomosti prostredníctvom ale aj emocionálnu inteligenciu.

Dráčiky 5 - 6 rokov

Dráčiky pripravujeme na školu. Učíme ich ako sa učiť, podporujeme ich sústredenie. Tieto deti prechádzajú obrovskou zmenou a je našou úlohou ich na ňu pripraviť. Využívame rôzne metódy na hravú formu učenia matematiky, čítania a písania. Neustále prehlbujeme ich poznatky a motivujeme k zvládaniu výziev. Prirodzene podporujeme ich zvedavosť. Deti už plne zvládajú samo-obslužné aktivity, poznajú pravidlá na ceste a chodníku, vedia o možných nebezpečenstvách ako napríklad jedovatých rastlinách a mnohé ďaľšie.