Rozvrh

FEBRUÁR - TVORIVÝ DRAGON

V mesiaci február sa ešte stále venujeme ročnému obdobiu zima. Deti sa učia o zimných športoch, snehu a zvieratkách v zime. Kladieme dôraz na pobyt vonku za každého počasia. Vyrábame kŕmitka pre vtáčiky a veveričky. V mesiaci február zároveň oslávime aj Fašiangy a vyrobíme si spoločne masky na karneval.

Denný rozvrh

Čas
Rozvrh
7:00 - 8:00
Príchod detí a voľná hra
8:00 - 8:15
Ranný kruh 
8:15 - 8:30
Ranná rozcvička
8:30 - 9:00
Raňajky
9:00 - 10:00
Hlavná edukačná činnosť
10:00 - 10:15
Desiata
10:15 - 11:30
Pobyt von 
11:30 - 12:00
Obed
12:00 - 12:15
Hygiena, príprava na spánok
12:15 - 14:00
Spánok, oddych
14:15 - 15:00
Olovrant; parachute aktivity/panda time
15:00 - 16:00
Hlavná edukačná činnosť
16:00 - 17:00
Pobyt von, aktivity s padákom, príchod rodičov