O nás

  Priateľská a rešpektujúca atmosféra 

  Sme zástancovia rešpektujúcej výchovy, deti sú pre nás rovnocenné bytosti. U nás sa deti cítia prirodzene, môžu si dovoliť byť sami sebou, sú autentické a veselé.

  Multilingválne rodinné prostredie žensko-mužského kolektívu

  Záleží nám na tom, komu zveríte svoje deti, preto si pedagógov starostlivo vyberáme. Sme hrdí, že máme veľmi ľudský a odborný pedagogický tím, ktorý vytvára pre deti harmonické prostredie.

  Skúsení a akreditovaní učitelia, vrátane native speakrov

  Je pre nás dôležité, aby sme mali v tíme aj učiteľov, pre ktorých je vyučovací jazyk ich materinský. Títo učitelia sú nielen odborníci, no sú to najmä osobnosti vžité s našimi hodnotami.

  Akreditácia MŠVV a predškolská príprava v súlade s medzinárodými normami ISCED

  Sme súkromná škôlka, ktorá je zapísaná v sieti škôl a školských zariadení podľa zákona č. 245/2008. Dodržiavame štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

  Zdravá a vyvážená strava 

  Detičkám ponúkame čerstvú stravu 4x denne. Jedlo sme zverili do rúk odborníkom zo Zdravý dom, ktorých partnerom je projekt Čo jedia zdravé deti.  Jedálny lístok ponúka aj možnosti stravovania bez lepku, mäsa či mlieka a mliečnych výrobkov. Deťom neponúkame sladkosti, cukríky ani sladené nápoje.

  Lokalita priamo pod lesom - mimo premávky, prachu a hluku

  Skutočne výnimočným benefitom v rámci Bratislavy je naša nádherná lokalita. Nachádzame sa pod Bôrikom v obkolesení lesov a z okien máme krásny výhľad na Rakúsko a Dunaj. Prírodu máme priamo za dverami. Detské ihrisko sa nachádza zo strany lesa a detičky sú nielen na čerstvom vzduchu ale aj v bezpečí.

  Bohaté aktivity exkurzie, výlety, narodeninové oslavy

  V pešej vzdialenosti od škôlky, kde chodíme pravidelne, sa nachádza ZOO a Botanická záhrada. S deťmi podnikáme exkurzie aj do múzeí, knižnice a na výstavy. Narodeniny sú veľkou udalosťou v živote našich detských priateľov, preto tento sviatok oslavujeme ako sa patrí, s tortou a zábavným program a gratulovať príde vždy aj naša panda.

  Tai chi, jóga, kung-fu, hudobné a umelecké krúžky 

  Dieťa prirodzene vyhľadáva pohyb a my v Dragon Kids túto potrebu dieťaťa vnímame a pomáhame rozvíjať. Prostredníctvom uvoľňujúcich cvičení ako je jóga a energizujúcich prvkov kung fu a tai chi rozvíjame v deťoch ich pohybový aj mentálny potenciál. Naša hudobná lektorka učí deti vnímať rytmus a spolupracovať v skupine kapele, bez súťaženia. Viac sa dozviete v sekcii venovanej naším odborným hodinám

  Spolupráca s logopédom a detským psychológom

  Na požiadanie rodiča zabezpečíme stretnutie so špecializovaným logopédom alebo detským psychológom. Spolupracujeme s osvedčenými odborníkmi, pričom stretnutia prebiehajú v našich triedach, ktoré sú deťom známe. Základom je čo najviac eliminovať možný stres a vytvoriť pre dieťa prostredie, kde sa správa prirodzene.

  Bezproblémové parkovanie

  Pred škôlkou sú vyhradené miesta na parkovanie pre rodičov. Deti môžeme taktiež prísť vyzdvihnúť k autu, podľa dohody a osobnej preferencie rodiča.

  Prečo multilingválna škôlka?

   Prostredníctvom jazyka deti identifikujú svoje myšlienky a kroky, robia si plány, ktoré si uchovávajú v mysli a používajú ich. Jazyk je základom komunikácie a sociálnych zručností človeka. Jazyk tiež pomáha deťom porozumieť pravidlám správania. Podľa výskumu je učenie sa druhého a tretieho jazyka pre malé deti rovnako jednoduché ako učenie materinského jazyka.

   Výskum publikovaný Monikou S. Schmidtovou sa sústredil na vedecké potvrdenie vyjadrenia, že „detský mozog je ako špongia“ . Snímky mozgu a inovatívne štatistické metódy, ktoré použili skutočne naznačujú, že naša mozgová kapacita učiť sa nový jazyk postupne s narastajúcim vekom klesá.

   Niektorí vedci hovoria, že druhý jazyk dokážu deti najlepšie zvládnuť do veku 6-7 rokov. Najmä prvé 3 roky života sa považujú za najdôležitejšie obdobie v živote dieťaťa. Je to obdobie, kedy sa tvoria základy pre postoje a myslenie a s tým sa rozvíja aj prirodzená schopnosť učiť sa. V prípade, ak sa deti učia v rannom veku druhý jazyk, ich kreativita, kritické myslenie a flexibilita dosahujú vyššej úrovne ako u ich rovesníkov, ktorý hovoria len jedným jazykom. Okrem plynulého vyjadrovania v cudzom jazyku sú deti, ktoré rozprávajú dvomi a viac jazykmi, lepšie v úlohách, ktoré si vyžadujú zmenu pozornosti.

   Výskum dokázal, že deti sa dokážu paralelne učiť tri rôzne cudzie jazyky, a to počúvaním svojho okolia a imitovaním ho. Čím je dieťa mladšie, tým lepšie dokáže prispôsobiť výslovnosť a vytvárať nové zvuky. Deti vo veku 3-4 roky sa dokážu učiť prostredníctvom hry, pretože ich myseľ nie je preťažená informáciami. Vo veku vyššom ako 10 rokov sa mozog začína meniť. Pre dospelého je už veľmi náročné učiť sa cudzí jazyk.

   S výučbou jazyka je bezprostredne spojené spoznávanie kultúry iných národov, to učí dieťa rešpektu a tolerancií. Diverzita sa stáva absolútne prirodzenou. Multilingvalizmus rozvíja multitasking, kognitívne aj kreatívne zručnosti, deti dosahujú lepšie výsledky v ďalšom rozvoji.

   Prečo čínština?

    Čínština je najrozšírenejší jazyk planéty, krajina ekonomicky napreduje neuveriteľným tempom a potreba znalosti čínštiny sa dostáva čoraz rýchlejšie do popredia. V slovenských reáliách je znalosť čínštiny zatiaľ veľkou výnimočnosťou. Vaše dieťa tak získa veľkú výhodu oproti rovesníkom. Mnohé krajiny Európy benefit znalosti čínskeho jazyka pochopili a už dávno začali s rozšírenou výučbou.

    Ako rozvíja čínština mozog dieťaťa? Čínština je racionálna, vizuálna aj tónová reč. Dieťa pri nej zapája obe hemisféry a okrem kognitívnych zručností si tak rozvíja aj kreatívne myslenie či dokonca umelecké cítenie a spev.

    Bezprostrednou súčasťou výučby tohto jazyka je aj používanie grafických znakov, čo pomáha rozvoju jemnej motoriky detí a zvyšovaniu predstavivosti a matematického myslenia prostredníctvom interpretácie symbolov.