Cenník

Prijímame deti počas celého roka, a to vo veku od dvoch do šiestich rokov, a to za predpokladu, že je dieťa na škôlku pripravené a máme voľné miesto. Bez ohľadu na to do ktorej triedy dieťa nastupuje, nie je potrebné, aby malo znalosť cudzieho jazyka. U nás si môže Vaša ratolesť vyskúšať deň zdarma a tak dopomôcť k Vášmu rozhodnutiu. V prípade záujmu o našu multiligválnu škôlku nás kontaktujte , či už telefonicky alebo e-mailom. 


V cene školného:

 • denná komunikácia a hra s deťmi v 3 jazykoch, profesionálni lektori
 • kompletná predškolská príprava v zmysle štátneho programu ISCED 0
 • pobyt detí na čerstvom vzduchu v blízkosti lesa
 • lekcie kung fu, tai chi a jógy
 • hudobná výchova so špecializovanou lektorkou
 • logopedická prevencia
 • odborná pedagogická diagnostika dieťaťa spojená s individuálnou konzultáciou s rodičmi dieťatka
 • týždenné správy o progrese dieťatka
 • pestrá strava a pitný režim
 • parkovanie
 • oslavy slovenských, anglických a čínskych sviatkov, spoznávanie kultúr
 • pravidelné besiedky a predstavenia pre rodičov a priateľov škôlky
 • narodeninové oslavy detí s tortou a kopou zábavy
 • fotografovanie detských osláv, vystúpení, výletov a iných aktivít   Slovensko - čínsko - anglická trieda (+ španielčina, portugalčina alebo ruština podľa želania rodičov)

   Cena
   650 €/mesiac 

   Strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, pitný režim)

   Cena
   5,50 €/deň